[us_page_title description=”1″ align=”center”]

Eureka! i ara què?

Tens una idea de negoci i la vols posar en marxa a la teva empresa, però…. no trobes el temps per posar-t’hi? no tens els recursos materials o humans? no n’estàs segur de com fer-ho? no saps a qui delegar-ho dins de la empresa?

A Stratega Consultants et podem ajudar a avaluar la teva idea de negoci i a analitzar la seva viabilitat, a veure si és factible i també a planificar-la i executar-la. I sempre des d’un punt de vista crític i professional, dient-te en tot moment el que creiem que necessites saber i basant-nos en la nostra experiència com a consultors i assessors en molts altres projectes.

Pas a pas

Considerem que per ser-te útils, necessitem comprendre molt bé la teva idea, veure cóm encaixa en la dinàmica actual de l’empresa, en el sector en que et mous i què està fent la teva competència. Per tot això, el primer que fem sempre és un ANÀLISI DE SITUACIÓ -recopilem informació, fem una mica d’investigació i analitzem dades. A partir d’aquí fem una avaluació d’on som i conjuntament amb tu veiem si la idea és realment factible en les teves circumstàncies. Si considerem que ho és, llavors intentem millorar-la, aportant nous punts de vista i detalls que poden enriquir-la.

… i ens posem en marxa

Quan tenim tots clar què volem aconseguir, amb què i quan, passem a la PLANIFICACIÓ, a on adaptem les necessitats del projecte al teu ritme i als teus recursos.

I finalment creem un PLA D’ACCIÓ a on desgranem les tasques, identifiquem i assignem els recursos necessaris i fem un calendari de fites -així podem anar comprovant en tot moment que el projecte avança correctament. És important identificar i assignar també a un responsable a la teva empresa que se’n faci càrrec del projecte doncs nosaltres actuem més com a mentors que no pas com a líders, per així facilitar el seu traspàs posterior un cop es posi en marxa.

Sense complicacions

A Stratega Consultants pensem que la consultoria no ha de ser quelcom que només es poden permetre les grans empreses, per això, abordem els nostres projectes d’una manera molt planera i directa, enfocant els nostres esforços en fer un bon anàlisi de la situació per ajudar a perfilar i a enriquir la teva idea, traçar un pla d’acció i donar pautes per posar-la en marxa. Fugim d’informes inacabables o de continues reunions donant voltes i voltes sense concretar i sense avançar. Clars i planers, directes al grà, fent via perquè la teva idea vegi la llum i guiant a la teva gent perquè se’n pugui fer càrrec quan estigui en marxa.

Preparant l’empresa per a la successió

Serveis

Replantejant el teu model de negoci

Serveis

Creant un business plan pel dept. de RRHH

Serveis

Ajudant-te en la transició digital

Serveis
Optimitzant els recursos
Ajudant-te en la transició digital